23 mei 2024

Open Water

Beach flags

De deelnemers verzamelen voor de wedstrijd in de oproepzone. De startplaats wordt bepaald door lottrekking.

De deelnemers nemen plaats op hun positie aan de startlijn.

De atleet gaat op de grond liggen, aangezicht naar beneden, tenen op de startlijn, hielen tegen elkaar, de handen op elkaar met de vingertoppen tot aan de polsen en het hoofd rechtop. De ellebogen worden op één lijn naar voor geplaatst, zodat de borstkas plat op het zand komt te liggen. Zandophopingen of gaten aan de borst of aan de voeten zijn niet toegelaten. Het lichaam vormt met de startlijn een hoek van 90°.

“Iedereen klaar”

Bij het bevel “hoofd omlaag” strekken de atleten hun kin voorwaarts, plaatsen die op beide handen en wachten onbeweeglijk op de start.

Na het fluitsignaal springen de atleten zo snel mogelijk recht, draaien 180° en lopen naar de stokjes teneinde er één te bemachtigen. 

Verschillen op basis van de leeftijd

Leeftijdsgroep Afstanden 

Juniores en senioren 20 m 

Masters, benjamins en miniemen 15 m

Beach Sprint

Algemene beschrijving van de proef

Deze proef is een loopnummer te vergelijken met de sprint uit de atletiek. De atleten dienen negentig meter blootvoets af te leggen op het mulle gedeelte van het strand. Dit gebeurt in afgebakende banen.

Gedetailleerde beschrijving

De deelnemers nemen plaats op de startlijn. Geen enkele kunstmatige startblok is toegelaten, maar de atleten mogen wel gaten met zand maken, om hun start te vergemakkelijken.

Op de woorden “op uw plaatsen” zullen de atleten hun startpositie innemen.

Na het startsignaal lopen de atleten in een rechte lijn naar de aankomstlijn.

De eerste over de aankomstlijn is de winnaar.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

Leeftijdsgroep Afmetingen

Benjamins – miniemen 60 m

Cadetten – masters 7 0 m

Juniores – seniores – prémasters 90 m

Beach Run

Algemene beschrijving van de proef

Een atleet loopt een afstand van twee kilometer op het strand. Dit loopparcours bestaat uit rondes van vijfhonderd meter op het nat gedeelte van het strand.

Gedetailleerde beschrijving

De atleet neemt plaats op de startlijn.

Na het startsignaal lopen de atleten in de linkerbaan naar de groen en gele vlag vijfhonderd meter verder.

De paal dient gerond, de paal aan hun rechterkant houdend, en terugkeren in de andere baan (verst verwijderd van de waterkant).

Afhankelijk van de afstand wordt dit parcours maximaal twee keer afgelegd.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

Leeftijdsgroep Afmetingen

Benjamins – miniemen 1000 m

Cadetten – masters 1500 m

Juniores – seniores – premasters 2000 m

 Surf Race

Algemene beschrijving van de proef

De surfrace is de meest zuivere wedstrijd wat betreft zwemtechniek. Doch een tactisch inzicht, het lezen van de golven en kennis van stromingen kunnen de uitslag van een wedstrijd gunstig beïnvloeden. De beste zwemmer hoeft niet steeds te winnen!

Gedetailleerde beschrijving

De deelnemers nemen hun plaats in achter de startlijn, getrokken op het strand.

Na het startsignaal lopen ze zo snel mogelijk in een rechte lijn naar het water.

Na zo ver mogelijk in het water te hebben gelopen, zwemmen ze naar eerste boei en ronden deze langs links.

Na alle boeien te hebben gerond verlaten ze terug het water.

De aankomst van de wedstrijd is tussen twee groene vlaggen geplaatst op het strand.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

Leeftijdsgroep Afmetingen

Benjamins – miniemen – masters Rond eerste rij boeien

Anderen Rond zwart/wit boeien 

 

Basisvorm – deelvorm en oefenvorm : Een klassieke uithouding voor een 400 m zwemmer

Board Race

Algemene beschrijving van de proef

Met behulp van een rescue board wordt een parcours afgelegd. Vanaf het strand moet men eerst door de branding geraken. Nadien met behulp van de golven zo snel mogelijk terug keren naar het strand. Door gebruik te maken van de verschillende omgevingsfactoren kan het verschil worden gemaakt.

Gedetailleerde beschrijving

• De atleten nemen plaats achter de startlijn, die getrokken is op het strand. Hun board hebben ze vast in hun handen of onder de arm.

• Na het startsignaal lopen ze zo snel mogelijk naar het water.

• Door gebruik te maken van de board worden alle boeien op het parcours gerond.

• Na het verlaten van het water wordt de aankomst (op het strand) overschreden met de board in de hand.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

Leeftijdsgroep Afmetingen

Benjamins – miniemen Rond eerste rij boeien

Anderen Rond zwart/wit boeien 

Surf Ski Race

Algemene beschrijving van de proef

De start van de surfski (een soort kano/kayak) gebeurt steeds vanuit het water. Een parcours van ongeveer vijfhonderd meter rond drie boeien moet zo snel mogelijk worden afgelegd. Met de surfski wordt de eindlijn overvaren.

Gedetailleerde beschrijving

• Vanuit kniediep water wordt gestart. De deelnemers staan links van de surfski.

• Op het startsignaal springen de atleten in hun surfski en varen langs de drie boeien van het parcours.

• De eindlijn bevindt zich in het water. Het volstaat om met de surfski onder controle, deze te overschrijden.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

 

Bij surfski wedstrijden zijn er geen verschillen op basis van de leeftijd. Normaal worden wedstrijden georganiseerd vanaf juniores.

 Run Swim Run

Algemene beschrijving van de proef

Deze wedstrijd bestaat uit een logische aaneenschakeling van verschillende onderdelen, namelijk lopen, zwemmen en opnieuw lopen. Het overgaan naar een ander onderdeel maakt deze wedstrijd zeer zwaar.

Gedetailleerde beschrijving

• De atleten nemen plaats achter de startlijn, die getrokken is op het strand.

• Na het startsignaal lopen ze +/- 100 m richting groen gele vlag, laten die links liggen en lopen het water in.

• Ze zwemmen het parcours rond de boeien en keren terug naar het strand.

• Nu laten ze de oranje vlag rechts liggen en lopen naar de aankomstlijn tussen de twee groene vlaggen.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

Leeftijdsgroep Afmetingen

Benjamins 50 m – 100 m – 50 m

Miniemen 60 m – 100 m – 60 m

Cadetten 60 m – 250 m – 60 m

Juniores – seniores – (pre) masters 120 m – 275 m – 120 m

 

Ocean man

Algemene beschrijving van de proef

Het absolute koninginnenummer van de open water wedstrijden. Immers enkel de meest veelzijdige atleet zal in staat zijn deze wedstrijden te winnen. De combinatie van alle disciplines na elkaar vereist een grote polyvalentie. Men kan in geen enkel onderdeel minder sterk zijn.

Gedetailleerde beschrijving

• De volgorde van de drie proeven (zwemmen, rescue board en surfski) wordt bepaald met lottrekking. De laatste proef is steeds de loopproef. Daarom zal steeds een andere wedstrijd mogelijk zijn.

• Er wordt voor de aanvang een start – en wissellijn (SW lijn genoemd) aangeduid.

• De rescue board sectie vertrekt aan de SW lijn, gaat rond de twee zwart/wit boeien en terug naar het strand. De atleet loopt rond de twee groen/gele vlaggen en keert terug naar de SW lijn.

• De surfski sectie begint steeds met de surfski in kniediep water. Deze kan vastgehouden worden door een teamlid, indien het niet het eerste onderdeel is. Het parcours loopt rond drie oranje boeien en terug naar het strand. De atleet verlaat zijn surfski en loopt rond de twee groen/gele vlaggen en keert terug naar de SW lijn.

• De zwemsectie vertrekt aan de SW lijn en gaat rond de zwemboeien en terug richting strand. De atleet dient rond de twee groen/gele vlaggen te lopen en terug naar de SW lijn.

• De loopsectie sluit steeds de andere secties af. De atleet zal rond de eerste groen/gele vlag lopen, langs de tweede richting aankomstlijn tussen de twee groene vlaggen.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

Leeftijdsgroep Afmetingen

Benjamins – miniemen Zwemparcours 90 m enkel, geen surfski

Cadetten Geen surfski

Juniores – seniores – (pré)masters) Individuele afstanden 

Beach relay

Algemene beschrijving van de proef

De loopafstand wordt vier maal gelopen door vier verschillende atleten. In estafettevorm geven ze een stok door die de volledige afstand moet afleggen.

Gedetailleerde beschrijving

• De startloper staat klaar net achter de startlijn en heeft de stok vast.

• Na het startsignaal loopt hij zijn afstand en geeft het stokje door in de wisselzone.

• De tweede loper vertrekt met het stokje voor zijn afstand.

• Geeft het stokje door aan de derde loper in de wisselzone.

• Deze geeft het stokje door aan de vierde loper, na het afleggen van zijn loopafstand.

• De laatste loper loopt zo snel mogelijk zijn laatste afstand en zal de aankomstlijn oversteken met het stokje in de hand.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

De beperkingen opgelegd bij de individuele proef zijn ook hier geldig.

 

Surf Team relay

Algemene beschrijving van de proef

Een ploeg bestaande uit vier atleten vertrekken tegelijkertijd voor een standaard zwemparcours. De individuele resultaten worden bij elkaar geteld en de ploeg met de laagste score wint de wedstrijd;

Gedetailleerde beschrijving

• De ploeg staat volledig achter de startlijn. Een evenredige verdeling over de startlijn is noodzakelijk.

• Op het startsignaal vertrekt de volledige ploeg voor een klassieke omloop.

• De deelnemers proberen een individuele rangschikking na te streven.

• De ploegenrangschikking gebeurt op basis van de vier resultaten.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

De beperkingen opgelegd bij de individuele proef zijn ook hier geldig.

Rescue board relay

Algemene beschrijving van de proef

Per drie wordt individueel een rescue board parcours afgelegd. Elke deelnemer zal een stuk boarden en een stuk lopen op het strand.

Gedetailleerde beschrijving

• De eerste atleet start voor zijn omloop en keert terug naar het strand.

• Daar zal hij de derde atleet tikken die op de wissellijn staat.

• Deze loopt rond de twee groen/gele vlaggen en tikt de tweede atleet. Deze staat klaar aan de vertreklijn.

• Hij legt zo snel mogelijk zijn parcours af en tikt de eerste atleet. Deze staat te wachten op de wissellijn.

• De eerste atleet loopt rond de twee groen/gele vlaggen en tikt de derde atleet.

• Deze vertrekt voor zijn parcours.

• De wedstrijd eindigt wanneer de derde atleet de aankomstlijn overschrijdt.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

De beperkingen opgelegd bij de individuele proef zijn ook hier geldig.

Taplin relay

Algemene beschrijving van de proef

Naar analogie met de ironman bestaat deze proef ook uit vier onderdelen. Elk onderdeel wordt echter uitgevoerd door een andere atleet. Het doorgeven gebeurt door handgebaar.

Gedetailleerde beschrijving

• De volgorde van de onderdelen (drie) gebeurt door middel van lottrekking. Het loopnummer is steeds het laatste onderdeel.

• De proeven worden uitgevoerd naar analogie met de individuele proeven.

 

Verschillen op basis van de leeftijd

De beperkingen opgelegd bij de individuele proef zijn ook hier geldig.

 

Rescue Board – Rescue Race

Algemene beschrijving van de proef

Dit is bij benadering één van de enige proeven die een echte reddingssimulatie benadert. Een redder moet, met behulp van een rescue board, een slachtoffer gaan ophalen. Samen keren ze terug waarbij beide atleten mogen meehelpen.

Gedetailleerde beschrijving

• De zwemmer staat klaar aan de startlijn en zal na het startsignaal zo snel mogelijk naar zijn aangeduide boei zwemmen (kleur).

• Eens aangekomen geeft hij dit aan door zijn arm op te steken;

• Dit is het signaal voor de tweede atleet om te vertrekken met de rescue board.

• Aangekomen aan de boei zal hij deze in wijzerzin ronden, terwijl het slachtoffer plaats neemt op de rescue board.

• Samen zullen ze zo snel mogelijk terugkeren.

• Als team moet de aankomstlijn overschreden worden

 

Rescue Tube Race

Algemene beschrijving van de proef

Deze proef benadert uitstekend de gedachte van een echte redding. Tevens staat het teamwork hier centraal. Een atleet gaat een drenkeling ophalen met gebruik van gordel en vinnen en brengt deze zo snel mogelijk terug naar het strand. Daar zullen twee helpers het slachtoffer over de streep trekken.

Gedetailleerde beschrijving

• Het slachtoffer wordt afgezet aan de boei door de wedstrijdorganisatie.

• Op het startsignaal loopt de tweede atleet naar zijn gordel en vinnen.

• Hij loopt zo snel mogelijk in zee en doet daar zijn vinnen aan.

• Daarna zwemt hij naar zijn slachtoffer (gekleurde boei)

• Hij rond de boei in wijzerzin en reikt de gordel aan aan het slachtoffer.

• Deze doet de gordel aan.

• Als team zwemmen ze terug naar het strand, waarbij het slachtoffer mag helpen (alleen onder water).

• Het slachtoffer zal door twee dragers uit het water worden gehaald en over de aankomstlijn worden gedragen