25 januari 2022

Brasschaat / Lokeren 04-12-2021

 

Schrijven vanuit de Gemeente Brasschaat

 

Beste Clubs

Even nog eens een overzicht van het geheel. Hoe zien de maatregelen er voor jullie momenteel uit.

Situatie vanaf 4 december

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

Mondmaskers

 • Van zodra je een sportinfrastructuur (zowel indoor als outdoor) betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar. 
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers…
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

 • Indoor is publiek niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen.
 • Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek outdoor onder de 100 personen blijft, wordt afstand houden aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.
 • Bij meer publiek heb je als organisator niet langer twee opties:
  • Zonder Covid Safe Ticket kan je geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven.
  • Enkel met een Covid Safe Ticket is bij een outdoor evenement een publiek van meer dan 100 personen toegelaten als:
   • je de toestemming van je lokale bestuur hebt gekregen (nodig voor evenementen vanaf 100 personen outdoor) Bij deze is de toestemming voor jullie reguliere wedstrijden in orde tot de maatregelen weer wijzigen.
   • je mondmaskers verplicht maakt. Verder hoef je geen beperkende maatregelen op te leggen
   • het publiek beperkt is tot maximum 75.000 personen
  • Ook voor massa-evenementen met minder dan100 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig.
  • Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be
  • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
  • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
  • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

Kantines

 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
 • Sluiting verplicht vanaf 23u

Kleedkamers

 • Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
 • We adviseren met aandrang om een actieplan voor het gebruik van kleedkamers uit te werken. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
  • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
  • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, bevelen we sterk aan om een CO2-meter te gebruiken.
  • Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
  • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
  • Beperk de capaciteit van de kleedkamer en vermeld de maximumcapaciteit op een zichtbare plaats.
  • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen.

Veel succes en als er nog vragen zijn kan je ons altijd contacteren en proberen we je verder te helpen.

Met vriendelijke groeten

Elke Buelens
deskundige sport – beheer en promotie
sport

Verhoevenlei 11 | 2930 Brasschaat
T +32 3 650 03 32 | M +32 494 28 76 18

 

 

Beste club,

 

Graag herinneren we jullie nog even aan volgende zaken.

 Er werd  door de federale overheid beslist om de mondmaskerplicht verplicht te maken in alle publieke ruimten vanaf 6 jaar 

Concreet wil dit zeggen dat uw klas/club hier ook rekening mee dient te houden op volgende plaatsen:

 • Inkomhal
 • Gang en kleedkamers waar de kleren nog aan zijn
logo Lokeren
logo Lokeren

Hieronder de regels zoals ze nu van toepassing

zijn in het zwembad te Lokeren

 

Richtlijnen met betrekking tot heropstart LZV-zwemtrainingen

sportdienst Lokeren heeft volgende corona maatregelen in sportclubs en kantines afgekondigd :

 • Vanaf vrijdag 29 oktober is het verplicht om in het gehele sportcomplex (dus ook in de gangen van het zwembad) een mondmasker te dragen wanneer je je verplaatst.
 • Vanaf vrijdag 29 oktober is het verplicht om een mondmasker te dragen in de kantine wanneer je je verplaatst. Aan de tafel is dit niet verplicht.
 • Vanaf maandag 01 november is het verplicht om jouw covid safe ticket te tonen aan de barkeeper alvorens je plaats neemt in de kantine.

 

Gelieve U aan deze maatregelen te houden voor ieders welzijn en gezondheid .

 • Regel 1: Wie ziek is of ziektesymptomen vertoond, blijft thuis. Ook wanneer je tijdens de laatste twee weken in een oranje of rode zone bent geweest, vragen we je om thuis te blijven.
 • Regel 2: Er wordt gevraagd om niet vroeger dan 10 minuten voor het begin van de training aanwezig te zijn.
 • Regel 3: De handen worden bij het binnengaan ontsmet en de aanwezigheid wordt geregistreerd.
 • Regel 4: Het binnengaan gebeurt via de cafetaria van LZV waarbij de afstand van 1,50 meter gerespecteerd wordt. Zwemmers ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker. Het is verboden om in de cafetaria of in de gangen rond te hangen.
 • Regel 5: In de gangen wordt zo veel mogelijk rechts gehouden.
 • Regel 6: Doe je zwemkledij thuis aan onder je gewone kledij om het omkleden zo kort mogelijk te houden en de tijd in de kleedhokjes te beperken.
 • Regel 7: Enkel trainers, redders en zwemmers zijn toegelaten in de kantine en het zwembad. Al andere personen als toeschouwer zijn niet toegestaan.
 • Regel 8: Rond het zwembad wordt de 1,50 meter regel gerespecteerd (bv. tijdens het opwarmen, tijdens uitleg of feedback, losmaken, naar het toilet gaan).
 • Regel 9: Tijdens het zwemmen kan er zoals normaal in de banen gezwommen worden. Als de zwemmer het bad verlaat wordt een afstand van 1,50 meter gehouden ten opzichte van elk ander persoon. Het is uit den boze om samen aan de kant te blijven staan/hangen.
 • Regel 10: Gebruik enkel je eigen materiaal (vinnen, snorkel, drinkfles).
 • Regel 11: Na de training kunnen de douches enkel gebruikt worden om zich af te spoelen (geen douchezeep of shampoo).
 • Regel 12: Het omkleden dient zo snel mogelijk te gebeuren en het gebouw dient zo snel mogelijk verlaten te worden.
 • Regel 13: De haardrogers mogen niet gebruikt worden.
 • Regel 14: Het verlaten van het zwembad gebeurt via de nooduitgang (vlak voor de kantine).

 

Hoe kom ik veilig naar het zwembad?

We komen binnen langs de LZV-ingang, ontsmetten onze handen en dragen onze zwemkledij al onder onze kleren. Zo beperk je de tijd in jouw kleedhokje. Je aanwezigheid wordt geregistreerd. Wie ouder is dan 12 jaar draagt een mondmasker in de gangen en de kleedhokjes. Omkleden kan enkel in de individuele kleedhokjes.

 

Na de zwemles blijf je niet hangen. Zeep en shampoo zijn niet toegelaten in de douches. Je kan je enkel even afspoelen. Je kleedt je terug om in de kleedhokjes en je verlaat het zwembad via de nooduitgang. De ouders kunnen de kinderen hier afhalen na de training.

 

Mogen de (groot)ouders mee in het zwembad of in de kantine?

Helaas nog niet, de kantine blijft voorlopig nog gesloten. Enkel zwemmers mogen het zwembad betreden. De (groot)ouders kunnen de zwemmers na de training buiten opwachten aan de nooduitgang. Er mag dus niemand in de kantine of in het zwembad buiten de zwemmers, trainers en redders.

 

UITZONDERING: We maken een uitzondering op enkele van onderstaande regels voor de groep watergewenning (W1). Voor deze kinderen laten we één (groot)ouder per kind toe in de kleedhokjes om de kinderen te helpen omkleden. Deze (groot)ouder gaat niet mee in het zwembad! OPGELET: Voor de zwemles worden de kleedhokjes dichtst bij de cafetaria gebruikt, maar na de zwemles gebruiken de kinderen van de zwemschool de verste kleedhokjes achter de hoek. De lockers kunnen dus niet worden gebruikt. Zorg er dus zeker voor dat uw kind een zakje mee heeft in het zwembad om de kleren in te stoppen met een handdoek.

 

Een hoopgevend bericht van Swim England, zie en klik op onderstaande foto

Swimming pool water inactivates Covid-19 virus in 30 seconds, according to new study

p.s. Dit alles wordt onder voorbehoud gepubliceerd.