Documenten

Club-aangelegenheden

Nieuwe leden

BRC introductie 2021

Individuele fiche nieuw lid RedFed

Medisch attest Redfed 

Terugbetaling ziekenfonds

De Vlaamse ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor het inschrijvingsgeld bij een sportclub. Het lid (of de ouder) is in principe verantwoordelijk voor het aanvragen van deze tussenkomst. We zetten de verschillende documenten hier even op een rij.
Druk het formulier van jouw ziekenfonds af en breng het ingevuld mee naar de training.
Dan brengen wij dit verder in orde, zodat u dit kan binnenbrengen bij uw ziekenfonds.

Neutraal Ziekenfonds
Onafhankelijk Ziekenfonds
Christelijke Mutualiteit
Liberale Mutualiteit
Socialistische Mutualiteit
Partena Ziekenfonds

Ben je lid van een Franstalig ziekenfonds, neem dan contact op met dat ziekenfonds en vraag het formulier aan.


 

 Bestuurs-aangelegenheden

ALV van 12 – 06 – 2021