Sportclub

Bestuur

Sven Vinck

@ sven.vinck7@gmail.com

 Karel Mennes

@ brcsecretaris@yahoo.com

t: 0477/450.706 

Johan Maes 

@ joannes.maes@hotmail.be

t: 0474/694094


 Trainingslocatie

Zwembad: Sportoase

Elshoutbaan 17

2930 Brasschaat

t: 03/289.28.95

w: www.sportoase.be

Openwater: Camping Keienven

Fazantendreef 31  

2990 Wuustwezel

t: 03 663 04 10

w: www.keienven.be


Trainers

Karel Mennes

training: rood (vrijdag) en groen (donderdag),  competitie (maandag – Dinsdag),  fitnes (zaterdag – clubhuis)

 Wim Goosens

training: rood, competitie (maandag – Dinsdag – Donderdag – Vrijdag)

Lode Vinck

training: Groen en Rood (Dinsdag – Vrijdag)

Bieke Kennis 

training: Blauw en Paars (Dinsdag – Vrijdag)

Erik Keesman 

training: oranje (Dinsdag – Vrijdag)

Rangsini De Beuckelaer

training: oranjepaars (dinsdag – vrijdag)

Elke Maes 

training: oranjepaars (dinsdag – Vrijdag)

Karen Wauters

training: paars (dinsdag – vrijdag)

Johan Maes

training: paarsoranje blauwgroen rood (dinsdag – vrijdag)

 


Trainingsuren

Zwembad: Sportoase

Dinsdag van 19u00 tot 20u00 (4 banen) PaarsOranjeBlauwGroen

Dinsdag van 20u00 tot 21u00 (2 banen) RoodRood competitie

Donderdag van 18.00 tot 19.00 (1 baan –  RoodGroen competitie)

Vrijdag van 19u00 tot 20u00 (4 banen doelgroepenbad) PaarsOranjeBlauwGroen 

               Vrijdag van 20u00 tot 21u00 ( 4 banen doelgroepenbad) RoodRood competitie

Camping Keienven:

Zaterdag : Fitnes – enkel voor de competitieleden, na bespreking met de trainer.

Openwater: 

Enkel voor competitieleden, na bespreking met de trainer.


Trainingsoutfit

Clubbadmuts (met Clublogo “BRC” te verkrijgen aan de prijs van €7) verplicht door zwembad

Zwembril en zwemvinnen

Zwembroek / Badpak (Opgelet: losse zwemshorts zijn NIET toegelaten in het zwembad!)

Kledij om te zwemmen met kleren : Broek met lange pijpen en hemd met lange mouwen (PROPER)

Nieuwe outfits verkrijgbaar (visualisatie volgt nog)


Aanmeldingsprocedure

Bij het binnenkomen in het zwembad toon je de lidkaart met pasfoto aan de balie en mag je gratis binnen.

Voor het omkleden melden we ons aan bij de coördinator,deze noteert je aanwezigheid en knipt je 10-beurtenkaart (10 beurtenkaart = €15, te verkrijgen bij coördinator).

Na de clubactiviteiten verlaten we gezamenlijk het zwembad. Het is verboden naar het andere gedeelte te gaan (hoe spijtig ook !!!)

Om een onderscheid te maken tussen de verschillende niveaus, zal er in verschillende banen worden gezwommen. Dit zal gebeuren onder leiding van verschillende gediplomeerde trainers.

Ook voor de ouders en de recreanten wordt er steeds een baan voorzien waar ook zij hun lengtes kunnen zwemmen. “Sport voor allen”.


Lidgeld

Lidmaatschapsbijdrage, 75 €,  looptijd van 01/01/2018 tot en met 31/12/2018,  omvat de verzekering, alsook  de aansluiting bij RedFed (Vlaamse Reddingsfederatie = overkoepelde organisatie).

Een seizoen start steeds op 1 september. Bij elke zwembadtraining wordt één beurt geknipt van een 10 beurtenkaart (als bijdrage in de zwembadkost).

Het lidmaatschap van BRC omvat tevens een korting op alle bijscholingen voor hoger –en basisredder, bootredder, open water redder enz. 

                                                                                                                10 beurtenkaart 

inkom ticket zwembad BRC


Clubwerking

Onze zwemschool ambieert, door gediplomeerde trainers, een degelijke zwem- en reddersopleiding te geven. Dit zal uiteraard meer inhouden dan het laten behalen van de lucratieve zwembrevetten die we allemaal kennen, maar leiden tot het behalen van diverse reddingsdiploma’s.

 


Groep recreanten

Kinderen die zich aanbieden bij de Brasschaatse reddingsclub, hebben een bepaald niveau wat betreft zwemmen. De minimumvereiste om toegelaten te worden is de leeftijd van 7 jaar bereikt te hebben en de waterangst overwonnen te hebben door minstens 25 meter te kunnen zwemmen (25 meter brevet). Om het instappen naar de eerste groep voor iedereen hetzelfde te houden, zal elk nieuw lid een “kleine test” ondergaan. Tijdens deze test bekijken we het niveau van de nieuweling, zodat hij nadien in één van de volgende groepen kan worden ingedeeld.

Naargelang de vorderingen kan men overgaan van de ene groep naar de andere.

Het is de bedoeling om “schoolslag en vrije slag” perfect onder de knie te krijgen, zij die willen kunnen dan doorgroeien in onze competitieploeg en/of de verschillende cursussen op een praktische wijze tot een goed einde brengen (vb. eerste hulpverlener aan de waterkant, bootredder, hoger redder, enz…).


Groep competitie

Vanaf 10 jaar kan men deelnemen aan wedstrijden (zwembad en open water). De deelnemer beschikt reeds over alle gevraagde competenties op technisch vlak. De vooropgestelde tijden zullen eerder worden behaald op basis van technische vaardigheden, dan het inzetten van kracht.

De nadruk in de competitiegroep zal grotendeels de “crea” – filosofie volgen(ontwikkelen van de zwem technische kwaliteiten, naast de introductie van de reddingstechnische eigenschappen). De verbetering van de resultaten wat betreft zwemmen, zal het gevolg zijn van de ver verbeterde lenigheid en uithouding enerzijds en de ontwikkeling van de kracht anderzijds.

Een verbetering van de resultaten tijdens de reddingscompetities is het gevolg van de zwemkwaliteiten (gesloten taak)en het beter uitvoeren van de technische reddingsvaardigheden (open taak).

 

Paarse badmuts: instap

paarse badmuts

Gezien schoolslag de basisslag is voor alle reddingstechnieken beginnen we in deze groep met deze zwemstijl. Uiteraard wordt de nodige aandacht geschonken aan het pijlen en drijven, zowel in buik als in ruglig.

In deze fase van de opleiding worden GEEN reddingstechnieken aangeleerd.

Tijdens het jaarlijks brevetten moment is er de mogelijkheid een officieel zwemdiploma te behalen.

2 x per jaar vindt een test plaats die zal bepalen of het kind geschikt is om naar een volgend niveau door te stromen.

Deze test houdt in :

  • Keerpunten, niet perfect
  • 50 m vrije slag, induiken – niet perfect
  • Begin vlinderslag, geen keerpunten

Na het afleggen van deze test ontvangen de kinderen tevens het 50m zwembrevet.

De verantwoordelijke hoofdtrainer heeft steeds de eindbeslissing wat betreft overgang naar een hogere groep.

 

     Oranje badmuts:

 oranje badmuts

 Dinsdag ligt het accent op de zwemtraining, vrijdag op het gedeelte reddend zwemmen.

Aandachtspunten zwemtraining:

Borstcrawl: voldoende stuwing vanuit de benen,correcte horizontale ligging in het water, keerpunt

grove armbeweging: recht doortrekken ademhaling,keerpunt, draaien rond de verschillende lichaamsassen wordt beheerst

Rugcrawl: voldoende stuwing vanuit de benen, correcte horizontale ligging in het water, correcte armbeweging,ademhaling, keerpunt

Schoolslag: voldoende stuwing vanuit de benen, volledig symmetrische beenbeweging,golfbeweging, keerpunt

Vlinderslag: correcte armbeweging in juiste coördinatie met benen en ademhaling

ademhaling (in boven water, uit onder water tijdens pijlfase)

De duikbewegingen en start, worden rudimentair beheerst

Er wordt begonnen met het aanleren van enkele redderstechnieken en reeds gestart met zwemmen in kledij.

De kinderen maken kennis met het rescueboard in het zwembad

 

Blauwe badmuts

 blauwe badmuts

Zwem technisch: verfijning van de zwemtechnieken opdrijven van de afstanden,

aanleren van de starten en keerpunten voor wedstrijden (reglementair en snelheid)

bijschaven van de golfbeweging in alle stijlen

Redding technisch: aanleren van de beenbeweging met palmen

sleeptechniek schoolslag – borstcrawl, duiktechniek hindernissen, zwemmen met kledij en het leren werken met specifiek reddingsmateriaal.

 

     Groene badmuts

groene badmuts          Zwem technisch: bijschaven van de techniek waar nodig, vervolmaken van de keerpunten (tuimelen, snelheid van uitvoering)

Aanleren van de verschillende aankomsten, schoolslag: onderwaterslag en keerpunt.

Redding technisch: verfijnen van de beenbeweging met palmen, nadruk op sleeptechniek borstcrawl met pop.

Apnea: Op zijn minste 25 meter onder water kunnen zwemmen.

Open water technisch: looptechnieken

Evenwicht en voortstuwing rescue board. 

 

     Rode badmuts

 rode badmuts

Competitie:

Deze groep wordt begeleid/voorbereid om deel te nemen aan de diverse lifesaving competities.

Klik op Disciplines om de verschillende onderdelen te bekijken.

Redders van onze club onderhouden in deze groep hun conditie en vaardigheden.

Recrea: Alle anderen, die tijdens de training van hun kinderen, ook wat aan de conditie willen werken vallen binnen deze groep. Er is steeds een baan beschikbaar voor deze groep.


Winkel,

Badmutsen

7 euro stuk 

       Het materiaal kan besteld worden bij Karel.


 Links

http://ilsf.org/en/lifesaving-sport/regulations

Internationale reglementen

Link Redfed

Nationale reglementen

http://ilsf.org/en/about/history/lifesavers-song

Lifesaving hymn

https://www.sport.vlaanderen

Sportdatabank Sport Vlaanderen

www.iwrda.be

International water rescue dog academy

Link RedFed

Vlaamse Reddings centrale

www.antwerpsereddingsclub.be 

Antwerpse Reddingsclub ARC

http://users.skynet.be/HRC

Hoogstraatse Reddingsclub

http://www.demeerkoetbree.be

De Meerkoet Bree

http://www.strc.be

Sint-Truidense Reddingsclub vzw